درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 5 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● چاقو


چه می‌كشد چاقو؛ از اتهام گوشت.

باری به هر جهت، كدام جهت نيست؟

خورشيد كور نمی‌شود، از ديد خود در آينه.

نادان‌ بالا‌نشين، ضرب‌المثل‌ توليد می‌كند.

واقعاً دنيا به اين همه خط‌كشی‌ی لج‌آور محتاج است؟