درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 6 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● فهم


شب، تا كي شب است؟

ما، تعبير خوابِ گذشتگانيم.

كدام دست نبض سنگ را ‌فهميد؟

جذاب است فرصت‌هاي فهمِ فهم!

روز، چوبِ حراج مي‌زند به زندگي؛ شب، تكذيب مي‌كند.