درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 8 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● صبر


دستِ خودش بود، نبود.

صبرِ باغبان خوشبوست.

دير، چه زود، نرسيده، رفت!

وجوهِ اقساطِ وجود، تمامی ندارد.

رياكار، هميشه خودعُريان‌پوشيده‌بين است.