درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 9 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● مَحرم


محرمِ اسرار كو... تا ببرد آب‌رو!

وقتي باد می‌وزد، بي‌طرفي معنا دارد.

تا ابد در حال ِنامزدبازي‌اند، شب و روز!

بي هوش، بيش از باهوش براي يكدستي تلاش مي‌كند.

واقعاً، آموختن زبان دو سه حرفي حيوانات، اينقدر سخت است؟