درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 13 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● باخت


قماربازِ بُرده، خود را باخت.

بال بال می‌زنيم؛ براي بی‌بالی.

كمی راست‌تر است؛ تصويرها در آينه.

امواتِ گرفتار، ما را به گورستان دعوت نمی‌کنند.

ساده‌لوح فكر می‌كند در سكوتِ بلبل، قفس تمام می‌شود.