درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 15 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● قرمز


خون قرمز با قرمزتر، چه فرقي ندارد؟

شاعران رام‌كننده‌ي وحشتِ كلمات‌اند.

همه چيز براي اويی است‌كه همه چيز نيست.

مردان در جمع مردانه، بيشتر خودشان نيستند.

بيچاره‌تر از آنكه آسمان را در قاب مي بيند، آنكه سربلند نمي‌كند.