درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 16 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● تعريف


بازجويان ِغيبی، ارواح را احضار می‌كنند.

قانون ِگياه، حس ِرويش است؛ بی روندگی.

هيچ و هرگز، فرصتِ خوبِ گناهِ ابدي‌ست.

اسرار مگو، دقيقاً چند دقيقه زودتر، برملاست.

از دو كس نزد كسان تعريف نكن: شوهر و كارگرخانه‌ات؛ كردي، خود، هرسه‌ای!