درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 18 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● خنده


با خنده آغازيد تا ريای غم نكند.

طالع نحس، پيش‌گويی كردن ندارد.

در ‌تنگي‌ی دل كس‌ناكس جا نمی‌گيرد.

تا گاهِ گور، حس ناتمام‌ماندگی با ماست.

تاريخ، چه سه‌نقطه‌ی قابل ترحمی است!