درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 21 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● اسم


براي صلح، مي‌جنگد.

ماه پير شد، پشتِ روز!

صلح يعني دركِ عدالتِ بودن.

زورگوها، روزي به زور هم نيستند.

تنها آدم‌ها هر روز اسم و رسمی تازه دارند.