درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 23 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● پوچ


آينه‌ی بخيل، رنگ‌های نشاط را كدر منعكس می‌كند.

چه ناساز، آينده را بازسازی می‌كنيم، گذشته را پيش‌بينی!

پز می‌دهد پلنگِ وحشی با پالتوپوستِ آدم‌های متمدن!

مگس‌ها، تله‌اند براي جلبِ دغل دوستان خودْ شيرين.

با آمدن نور بر پرده‌ی سينما، تحقق‌يافتگی‌ی جهان آرمانی‌ی از هيچ، پوچ می‌شود.