درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 24 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● موزه


هم‌اكنون در موزه‌ی آينده‌ايم.

كجا ورود ممنوع، ممنوع است؟

سايه از ترس آفتاب، آفتابی نمی‌شود.

نمی‌شد به جای اينكه ما جهان را ترك كنيم، او برود؟

برای سبقت بر فاجعه، معلول، سريع‌تر از علت پيش می‌رود.