درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 27 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● شلوغ


دست‌ها، پيام‌بران احساس ‌اند.

شاعر فطری‌ی بالفعل بود، طبيعتِ سابق.

از بس جيغ كشيد، رنگ باخت، بوم‌های نقاشی‌.

هنوز آدم و حواييم؛ دوروبرمان كمی شلوغ است.

با وقار، نشنيده می‌گيرد كر، آلودگي‌هاي صوتی را.