درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 28 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● برداشت


چقدر زيباست، خودِ خدا.

چرا از اول فكر كنيم آخريم؟

ما فرشته‌ايم؛ فقط جَوْ گير شده‌ايم.

حقير است جهان در جهان كوچك ما.

يك نماي فيلم تاريخ، هزاران برداشت دارد.