درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 30 دی 1386
موضوع: براده‌ها
● وحشت


بنيانگذار آينه، آب است.

ساده به سادگی تظاهر نمی‌كند.

خودبزرگ‌بين در قلبِ هيچ‌ آينه درنمی‌گنجد.

هرصبح، از آغاز زندگی وحشت داريم؛ شب، از پايانش.

بزرگداشت خطا در قابِ خاطره، مايه‌ی تكرار عبرت است.