درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 2 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● شانس


در تاريخ هم شكنجه درد دارد.

بي‌خواب، خوابِ طنز نمي‌بيند.

از اتفاق بدشانس، دنبال شانس است.

شاعرِ متوهم، با سايه‌ها شبِ شعرِ ممنوعه دارد.

علّتِ معلول، معلول معلوليّتِ ذهنی‌ی بی‌منطق است!