درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 6 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● شرم


خودكور، ‌حريص ديده شدن است.

پول بادآورده نشخوار طوفان است.

شرم دارم از چشمِ حقيرِ تو، در ما بنگرم.

در بی‌گوری، ارواح ترس‌آلود، برزخ پس‌انداز می‌كنند.

گذشتگان، خودنما، سرك كشيده در غبار، زل زده‌اند؛ به عكاس كم‌تبحّرِ تاريخ.