درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 7 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● كتاب


انگار پاكی شک برانگيزتر است!

لحظه‌ها را بگير!... دارد بخار می‌شود!

بی‌شوری اشغال می‌کند خطِ بی‌شعر را.

کتاب، نويسنده را خلق می‌كند يا نويسنده، او را؟

در هر ما، ديگری‌ای وجود دارد با عمری نامعلوم.