درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 8 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● بند


دلِ زندانيِ دربند، در بندِ بند نيست.

فكر كردم نگاهِ عميق گاو سؤالي ندارد!

كركس و كفتار، رقيباني هم‌سفره‌متحد ‌اند.

ما خلق نمی‌کنيم؛ فقط کمی با گذشته قلقلک می‌كنيم.

نامادری‌ی دهر جگر شير را گرفت و به جايش سوپِ جوجه‌عروسك داد.