درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 9 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● وصله


آينه، خوابِ مارا چشم بسته می‌نگرد.

آينه‌ی خواب، مارا چشم بسته می‌نگرد.

وصله‌ی ناجور را به لباس وصله‌دارِ ناجور نمی‌زنند!

‌عكس طبيعت، صبح، پير؛ ظهر، خواب؛ شب، كودكيم.

دوست داشتن خود با، فقط دوست داشتن خود، چند ثانيهِ نوري فاصله دارد.