درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 12 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● زيبا


بودِ ناب، گنج است.

اگر ديدي زيباست، زيباست.

فريادِ نگاه،‌ رعدِ خاموش است.

در افق‌های دور، آسمان و زمين هم‌آغوشند.

كشتزارِ قحط‌سالي پر از استخوان اَرّه‌ماهي است.