درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 14 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● آسياب


هنوز چرا منتظر هنوزيم؟

ديده بياور، چراغ‌ها هستند!

به دريا مي‌نگرم؛ چه‌قدر اشكِ شور!...

آبِ از آسيابْ افتاده، كجا آرام مي‌گيرد؟

پروانه‌ها از سوزن ِتخته‌بند بيش از تور مي‌ترسند.