درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 16 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● تب


بُزدل، در بزنگاه بي‌طرف است.

جاني‌ترين جاني تاريخ، اغواست.

در شور و شوق، تبِ عقل تاب دارد.

وسواسي فرصت‌ها، زمان سوز است.

آشِ كشكِ خاله هم آشِ كشك‌هاي قديم!