درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 17 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● باد


بيرون از عشق، كيستيم؟

لرزش سايه، باد را فهميد.

زيرخطِ فهم پز مي‌دهد به زيرخطِ فقر.

چرا گذشته مقدس‌تر از اكنون و آينده است؟

تاريخ تولد چه صيغه‌اي است وقتي هزار ساله‌ايم؟