درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 23 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● طوطی


بي‌خردِ لجوج، آتشفشان را نيز يخ‌جوش ‌می‌زند.

وزنه بردار خجالتی در خَلوَت ركورد می‌شكند در جَلْوَت، دست و پا.

مغروق طغيان سراب می‌شود آنكه با پيش‌فرض دنبال حقيقت است.

تاريخ، در سربالايی‌ها نفس‌نفس زده و در سرازيری‌ها پس گرفته است.

طوطی‌ی تكرار اگر معني "دوستت دارم" را می‌فهميد، صاحب‌اش را به قفس می‌كرد.