درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 25 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● فلسفه


بايد نبود شايد؛ گاهی براي بودن!

فلسفه را با تكيه بر اصول فلسفی رد ‌كرد.

عشق در نگفت خود را می‌كشد؛ در گفت عاشق را.

سلام شهرت، سلام به تنهايی در جمع و برعكس است.

سكوتِ ساعتِ ساكن: تو كوكم نرو... ديگه حوصله‌ شمردن تيك‌تاك ندارم!