درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 26 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● غزل


از گورهاي كهن، بوي نافسيل ِاميد مي‌آيد.

گاهِ اعتصاب رنگ‌ها، جهان، كوررنگ است.

غزلی است دستِ فرش‌بافِ فرش دست‌باف.

خوابِ روز با بيداري شب چه ربطي به هم ندارد؟

بيا قرار بگذاريم بعد از اين در قرارها، همديگر را ببينيم.