درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 29 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● من


من كدام من‌ام؟

جلو نيفتادن، عقب افتادن است.

آزادی كور فقط جای بندی و بند بند را عوض می‌كند.

گويا صفحه‌ی حوادثِ روزنامه‌ها را از جنگل می‌آورند.

عادی زندگی می‌كنيم ولی با شگفتی آن‌را بازتعريف می‌كنيم!