درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 30 بهمن 1386
موضوع: براده‌ها
● تكرار


حتي نيرنگِ روباه، بي‌رياست.

هر چيز تكرار ندارد الا تكرار!

قرار نبود، بكاريم زمين، مين درو كنيم.

روح مشوّش، وقت خرناس، خواب مي‌كُشد.

مردمِ غروب‌ دلبازند؛ وقتی زمانه دلشاد است.