درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 1 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● تنها


بلندگو، لال ِكر است.

خود‌فروش زده‌است به سيمِ آخر.

بي‌قرار قبلي، تنها خداي تنها را تنها مي‌شود ديد.

دروغ مي‌گوييم كه راست گفتن را تحمل مي‌كنيم.

اكتشاف، نوعي كشفِ رمزِ پس‌اندازِ هستي است.