درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 3 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● شيشه


بهترين دروغ، دروغ با جزئيات است.

آينه‌ی تصوير فروش، شبه‌ِشيشه است.

عهدِ سست در نطفه‌ي فراموشی بسته می‌شود.

كوتاه، با بلند‌نشينی و بلندگويی، فقط كوتاه‌تر می‌شود.

مادر تا آخر فكر می‌كند بچه‌ها همين ديروز به دنيا آمده‌اند.