درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 4 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● احتياج


شمارش‌ها، سرگرم كننده‌اند.

همه عين هميم، فقط يكی نيستيم.

براي تحمل عشق، به عشق محتاجيم.

حيوانات را خشك می‌كنيم تا پيشدستی نكنند.

اگر با سر راه می‌رفتيم احتمالاً پاها فكرهای بكرتری داشتند.