درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 7 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● بخت


روزها، همه عاشقان ِبالقوّه‌ايم.

همه شاه‌ايم، تاج و بخت‌مان خواب است.

دروغِ سينما، حقيقتِ مجازی جذّابی است.

کتابِ قانون، عکسِ کُتُبِ آسمانی صعود می‌کند.

پير كرد از بس وعده‌ی جواني داد؛ اين بي پير، عشق!