درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 9 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● نام


اندوهبار است زندگی برای ‌بی‌اندوه.

احترام باورناپذير را می‌شود بازی كرد.

مگر می‌شود تبعيد شد، از قلمروِ رؤيا؟

نام ونان چه ربطِ نامربوطی به هم ندارند؟

براي جاودانگی‌ی نام‌اش، همه چيز را فنا كرد، حتي نام‌اش را.