درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 10 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● خواب


گويا تمدن سيامست کرده است.

آنقدر گفت تا نگويد آنچه بايد گفت.

خواب آور است زنگِ ساعتِ خواب.

ساعتِ خواب زير بار زورِ زمان نمی رود.

زمانی می‌فهميم مهم نيست ديگران در مورد ما چه فكر می‌كنند كه ديگر در مورد ما فكر نمی‌كنند.