درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 11 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● نزديك


عشق نزديك، كورِ دور است.

باران عشق‌های آبكي را ترتر می‌كند.

پس از مرگ، پاسخ سؤالاتِ نكرده را بايد داد.

طوری كتاب به قفسه می‌كند كه انگار پرنده در قفس.

اگر زنها بعضاً دوستدار شنيدن دروغند؛ مردها اغلب دوستدار ديدن دروغ.