درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 14 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● فتنه


جغدِ اهلی شده نغمه‌‌اش را صداگذاری ‌كرد!

به معشوق صفاتِ دلخواه را الصاق می‌كنيم.

مغز و سنگ با مغزِسنگی نسبت مستقيم دارد.

بهروزی‌ی روز بهروزي شامل شب‌اش هم هست؟

لشگر فتنه، پس از پيروزي آش را با جاش ‌بالا می‌آورد.