درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 16 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● خروسمرغ


مرگ، تازه كتاب هستی را باز می‌بندد.

زندگي چه‌قدر جدی با ما شوخی می‌كند!

خوابِ خشم‌های گذشته، گاه سنگين است.

انقراض سلسله‌ي ادبيات، وقتِ زاد و ولدِ سه نقطه‌هاست.

هر سپيده، خروس بلاتكليف بانگ نمی زند: من خروسمرغم!