درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 17 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● مشعل


گرگِ كم‌‌حوصله، يكجا به اتهام گله‌ پاسخ داد.

برای تسلط، بايد آنقدر از بالا نگريست كه هيچ، ديده شود.

بادِ نخوت، گذشته را جارو، حال را آشفته و آينده را غبارآلود می‌كند.

هر واقعه، برای نديدگرفته‌شدن در رسانه، زبان خاص خودش را دارد.

مرتجع، با های‌‌و هو مشعل روشنِ را بازكشف و براي جلب توجه، سرشب از ته خاموش می‌كند.