درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 20 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● شايستگي


شايستگي‌ها زبان لال خود را دارند.

فردا من احساس ديروزم و تو امروز.

كاش قفس پر‌ مي‌كشيد، با روح مرغ!

چشمِ كدام آينه، چاپلوسِ خودپسند است؟

زمانی قله‌ها دست‌هاي نيايش زمين‌ بودند؛ حالا غول‌ميخ‌هاي نگهدارنده گهواره‌ی دشت هم نيستند.