درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 22 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● سادگي


كدام نحو زندگی از ماست؟

چه باشكوه است گاه كارهاي ساده‌ی ما!

نويد عصر اخلاقيات شوخی قشنگي، بود!

بهتر نيست در جايی كه نبايد باشی، نباشم؟

كاش ارزش دوري داشته باشد، از آنچه فرار می‌كنيم.