درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
پنجشنبه 23 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● توجّه


متوجّهِ توجّه هستيم؟

با لبخند، گريه، خنده‌درد است.

كافي‌است شروع شود؛ مابقي دست ادامه است.

در كنار هم با صلح و صفايی مسلح زندگی می‌كنيم.

تمام پنجره‌هاي ساحل عالم رو به درياست؛ ما كورمنظريم.