درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 24 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● واسطه


نور، لحظه‌ها را بينا می‌كند.

آينه، حدِ واسطِ بود است و نبود.

تك‌تك بار سنگين تاريخ را حمالی می‌كنيم.

با اتكا به قانون، بی‌قانوني قانون خود را پيدا می‌كند.

جاسيگاری پُر، ورمْدار عذاب وجداني مصنوعی است.