درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 26 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● ضعف


ضعف‌های ما گناهان ما هستند.

گذشتگان در آيند‌گان جَدَل دارند.

نااميد از خاطراتش خسته شده است.

در قبل با آسودگي منتظر آينده بودند؛ در بعد با اضطراب.

چه‌قدر نيروی خلاقه صرفِ حفظ رازهای پيش‌پا افتاده می‌شود.