درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 28 اسفند 1386
موضوع: براده‌ها
● بداهه


آلودگی، ذهن‌اش آلوده‌است.

شمع‌ِ شب‌، منتقد خورشيد است.

با برنامه ريزی‌ی قبلی، بداهه زندگی می‌كنيم.

چهارفصل را يكسان به رسميت می‌شناسد؛ گياهِ مصنوعی.

گاه نجاری با چوب، شعر می‌سازد و شاعری از شعر، چماق.