درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
جمعه 2 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● گردش


اگر، اگر اصالت داشت، شايد، اصيل بود.

در قلبِ بهار، بايد طبيعت را به گردش برد.

آب و آفتاب و آينه، نسبتِ ناروشنی با هم ندارند.

باخدا، به نقدِ نا‌خدا محتاج است؛ و خدا به هيچكدام.

مُقّدَر است نيش‌زدن پشه، پشه‌کش سازی‌ی آدمی و از رو نرفتن‌ِ خونخواري.