درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
شنبه 3 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● بزرگی


اتفاق، اتفاقی نمی‌افتد.

فقر به اندازه‌ی نکبت زشت است.

سگِ‌آبی از گله‌ي‌بزماهی‌ها مراقبت نمی‌کند.

وقتِ گرفتن عکس، به سمتِ بعد نگاه می‌کنيم.

مقصد بهانه است؛ بزرگی در مسير ميسّرتر است!