درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
یکشنبه 4 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● شاد


کلاس آموزش تار ندارد، مكتبِ عنکبوت.

حرص‌ لج را درمی‌آورد، دوگانگی‌های لج‌آور.

زنجيرهای نامرئي، دست و پاگيرِ رؤياهاست.

فسوسي با خود نبرد، شاعري كه شاعر زيست.

شادها اغلب غمگين مي‌نويسند؛ ديگران، غمگين‌‌‌‌ ِ تر!