درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
دوشنبه 5 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● جذر


در کشتی‌ِ تک‌نفره، همه روی تشک‌اند؛ تنها.

آدم‌ها بی‌دو‌دسته‌اند؛ بی‌دسته‌ی بی‌بال و بي‌بال‌تر!

طول و عرض و ارتفاع زندگی از طمع جذر می‌گيرند.

دائم از دورهای خاطره، پرتاب می‌شويم به حالیْ بی‌حال.

پنکه، انشعابِ اشتراكی‌ی شرکت‌های توزيع برق و باد است.