درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
سه شنبه 6 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● قاتل


ترس تاريخ، در بعد اعتراف می‌شود.

خودِ آرزو مهم‌تر از رسيدن به اوست.

نادان، سلسه‌حماقت‌ها را تجربه می‌نامد.

چه‌قدر مرده‌ها به زنده‌ها دستور می‌دهند!

روزگارِ قاتل، فرد را در خودِ فرد می‌كشد.