درباره حسين پاکدل  
 
 
 
 
 
چهارشنبه 7 فروردین 1387
موضوع: براده‌ها
● تعمّد


ابتذال در عصر انحطاط تعمّدی نيست.

چنان امين بود كه امانت را به صاحب‌اش هم پس نداد.

هر روز پشيمانی‌هاي تكراری‌ی جديدی را تجربه می‌كنيم.

خوشبينی و بدبينی دوقلوهاي با فاصله‌ی شيفتگی‌ی مفرط ‌اند.

اميد و نااميدي دو خط موازی‌اند كه دم به ساعت همديگر را قتل می‌كنند.